Opleiding

NLP voor Agile Coaches

12-daagse opleiding voor agile coaches, scrum masters en kanban coaches
met internationaal erkende certificering.

Introductie

Samen ambities bepalen, intensieve samenwerking, korte cycli met een scherpe focus en inspelen op de dynamiek van veranderende klant- en organisatiewensen. Zie je deze kenmerken van wendbaar werken terug in jouw organisatie? Ben jij de agile coach, scrum master of leidinggevende die ervoor wil zorgen dat teams ook echt als teams gaan vliegen?

In teams zitten verschillende mensen, met verschillende talenten en verschillende karaktereigenschappen. Als iedereen goed samenwerkt en zijn of haar kracht en talent inzet ten behoeve van het team, is het team effectief en werk je prettig samen. Maar mensen kunnen botsen, ideeën kunnen botsen, of het gedrag van de een kan weerstand oproepen bij de ander.

Wat kun je als agile coach, scrum master of leidinggevende doen? Welke interventies kun je plegen en welke hulpmiddelen kun je inzetten? Wat hiervan past er goed bij jouw persoonlijkheid zodat het in jouw praktijk ook echt werken?

NLP voor Agile Coaches geeft teamcoaches en leidinggevenden in agile en lean omgevingen de tools om van groepen mensen teams te maken.

NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren. Via NLP krijg je inzicht in de processen die een rol spelen in de communicatie met anderen. De opleiding zorgt ervoor dat je de patronen van mensen beter gaat inschatten en hier effectiever op gaat inspelen. De NLP technieken worden wereldwijd met succes toegepast door people managers, coaches, changemanagers en salesprofessionals.

NLP voor Agile Coaches Op basis van jouw persoonlijke profiel ga je, samen met andere agile professionals, aan de slag met het ontwikkelen en toepassen van de coachingsvaardigheden die bij jou passen. De zakelijke toepassing van de NLP technieken staat hierin centraal.

De opleiding bestaat uit 6 blokken van 2 dagen. Elk blok staat in het teken van een bepaald thema waarmee we op een logische wijze de principes van NLP en agile coachen samenbrengen en bekrachtigen:

1. Communicatie en gedrag
2. Verbinding creëren
3. Coachingstechnieken
4. Invloed door taal
5. Systemisch werken
6. Certificering

In totaal gaan we 12 dagen samen aan de slag met praktische werkvormen. Voorafgaand aan de training nemen we een korte persoonlijkheidstest (CADT-analyse) met je af. De uitkomsten daarvan zijn een handreiking voor je persoonlijke leerdoel en gebruiken we als jouw persoonlijke leidraad tijdens de training.

De eerste dag starten we met het vaststellen van jouw persoonlijke leerdoelen en geven we inzicht in agile coaching en de kracht van NLP. Dat doen we aan de hand van de CADT-analyse, het NLP communicatiemodel en de NLP-vooronderstellingen. Door direct te oefenen maak je je de essentie van de stof direct eigen en is de stap naar de praktijk gemakkelijk te maken.

Ieder volgend blok start met een samenvatting en intervisie, gevolgd door nieuwe theorie rond coaching en NLP-technieken binnen de context van agile werken. Praktisch en direct toepasbaar.

Doelgroep

De training is bedoeld voor Agile coaches, Scrummasters, Kanban coaches, Teamcoaches, Projectleiders en Leidinggevenden.

Programma

De opleiding vraagt om serieuze inzet en inspanning in jouw dagelijkse werkpraktijk. Na ieder blok krijg je een opdracht mee om onderdelen van dat blok met je eigen team(s) en teamleden toe te passen.

Blok 1: communicatie & gedrag
Blok 1 gaat over jou, jouw archetype, jouw talenten en overtuigingen en de manier waarop je die kunt inzetten.

• Vaststellen persoonlijke leerdoelen
• Agile coaching en NLP
• Archetype analyse (op basis van je CADT-persoonlijkheidstest)
• NLP communicatiemodel
• NLP vooronderstellingen: overtuigingen van waaruit je handelt

Blok 2: verbinding creëren
Blok 2 staat in het teken van de ander. Door de ander te volgen, leer je naadloos aan te sluiten op de taal en de belevingswereld van de ander. Je gaat sturen door te volgen.

• Verbinding maken door “rapport” op te bouwen
• Pacing & leading: aansluiten op je gesprekspartner(s) en deze meenemen
• Klant- en stakeholder model: gedrag en belangen herkennen

Blok 3: coachingstechnieken
Blok 3 is het coach-blok. De interne belevingswereld van de ander kent geen geheimen meer. Je leert diverse technieken om de mindset van anderen positief te beïnvloeden.

• Representatiesystemen: wat we waarnemen en hoe we dat vertalen
• Submodaliteiten: de bouwstenen van interne representaties
• Herkaderen (reframing)
• Mindset: van een fixed, via een growth, naar een agile mindset bij teamleden

Blok 4: invloed door taal
In blok 4 leer je de meerwaarde van slim gebruik van taal: van abstraheren naar concretiseren en andersom. Je gaat aan je teamleden andere vragen stellen, je gaat breder coachen.

• Meta taalmodel: door zuiver taalgebruik feitelijk en concreet worden
• Milton taalmodel: in- en overeenstemming verkrijgen door effectief vaag te zijn
• Metaforen
• Sturen in teamtaal

Blok 5: systemisch werken
In blok 5 krijg je nog meer inzicht in de rollen en posities in een team. Je ontdekt disbalans en je leert dit patroon herleiden en doorbreken.

• NLP-techniek “werken met delen”: in het belang van het team mensen op een praktische manier persoonlijke uitdagingen laten oplossen
• Perceptual positions: teamleden leren inleven in de werkelijkheid van de ander
• Associatie – dissociatie
• Team- en organisatieopstellingen op basis van het werk van Hellinger

Blok 6: certificering
In blok 6 sta jij centraal. Je gaat via je eigen tijdlijn je toekomstdoelen vaststellen en plannen maken om het geleerde verder in de praktijk te brengen. Ook doe je op de laatste dag de certificeringsopdracht.

• Presentaties eigen leerdoel
• Persoonlijke ontwikkelingslijn
• NLP coachmodel
• Certificeringsopdracht

Resultaat en certificering

Na de opleiding NLP voor Agile Coaches heb je de inzichten en communicatie- en coachingstechnieken om (nog) effectiever te zijn in je rol als teamcoach, bij het bouwen van (nog) effectievere teams.

• Jouw teams werken met nog meer plezier en effectiviteit.
• Je hebt inzicht in je eigen gedragsstijlen en je eigen voorkeursgedrag.
• Je hebt inzicht in jouw voorkeuren in communicatie en het effect ervan op anderen.
• Je herkent wat de mensen in jouw teams drijft, hoe ze communiceren en waarom ze op die manier communiceren.
• Je gebruikt verschillende technieken om aan te sluiten bij de ander om effectiever te (bege)leiden.
• Je herkent posities in je teams en gaat hier effectiever mee om.
• Je herkent frustrerende communicatiepatronen en interveniëert hierin.
• Je gebruikt technieken om teams inzicht te geven in de eigen teamdynamiek en stuurt hierin bij.
• Je coacht nog professioneler.

Je ontvangt het internationaal erkende NLP-Practitioner certificaat van Richard Bandler’s Society of NLP. Het examen bestaat uit een presentatie van één of meer geleerde technieken op basis van een van tevoren uitgereikte praktijkcasus (projectopdracht). Met de presentatie toon je aan dat je over een scala van coachtechnieken beschikt en dat je deze binnen een agile of lean context kunt toepassen.

Kosten en inschrijven

NLP voor Agile Coaches is CRKBO geregistreerd en vrijgesteld van BTW. De kosten van de opleiding bedragen €6.995,-.

Inbegrepen: 12 trainingsdagen verspreid over 6 maanden, Locatie en lunch, Boek ABC van NLP, CADT-talentanalyse en profiel, Uitgebreide cursusmap, NLP Practitioner Certificaat van The Society of Neuro Linguistic Programming. Het certificaat is geaccrediteerd door The Society of NLP van de grondlegger van NLP Richard Bandler. Het certificaat is twee jaar geldig en kan gratis verlengd worden.

Inschrijven

Meer weten? Je kunt me altijd bellen of mailen!