Agile ABC

Een praktisch instrument

De publieke sector kent haar eigen dynamiek. Op basis van praktijkervaring heb ik samen met andere professionals een eenvoudige instrument ontwikkeld om binnen deze dynamiek snel tot tastbare en gedragen resultaten te komen, het Agile ABC.

Wat is agile?

Het centrale idee achter agile werken en sturen is flexibel zijn. Snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Dat betekent:

• Iteratief, in korte cycli werken aan oplossingen die ook echt zullen werken
• Werken in een hecht, multidisciplinair team dat eigen beslissingen neemt
• Samen de schouders zetten onder gezamenlijke ambities en tastbare resultaten

Agile is groot geworden in de ICT. Een bedrijf als Spotify werkt volledig agile. Tegenwoordig zien we ook andere bedrijstakken, zoals de financiële wereld, het agile werken omarmen. En gelukkig zijn er ook steeds meer overheden en andere publieke instanties die agile werken.

Het Agile ABC

Het Agile ABC is een eenvoudig instrument dat snel en gemakkelijk door jou en je team is in te zetten. Het geeft je team en je opdrachtgever een visueel overzicht van de Ambities, de Benefits en de Concrete acties van je team of project. Het stelt je in staat om:

• In één oogopslag inzicht te geven in wat je team doet en levert
• Snel en continu tastbare resultaten op te leveren
• Samen te sturen op wat écht belangrijk is

Op basis van je opdracht, of de opgave waar je voor staat, breng je de ambities in kaart. Dan bepaal je wat de benefits zijn: wat gaan publiek en politiek er tastbaar van merken? Tot slot: welke concrete acties gaat ieder teamlid daarvoor de komende week uitvoeren?

Doelen, resultaten, acties: alles is met elkaar verbonden. In een wekelijkse stand-up kijkt je team of het op de goede weg is. Of dat veranderende omstandigheden om andere resultaten en acties vragen. Je team kan direct bijsturen op basis van ontwikkelingen in de samenleving of de politiek, of in de eigen organisatie. Dit zonder de ambities uit het oog te verliezen!

Voor de publieke sector

Werken in de publieke sector betekent werken binnen een dynamische, onvoorspelbare omgeving. De samenleving verandert continu en de politiek verandert mee. Er is sprake van veel stakeholders die tegengestelde belangen kunnen hebben. Van jou wordt verwacht dat je met die veranderingen meebeweegt en met de juiste oplossingen komt.

Standaardoplossingen zijn er steeds minder. Denk aan de decentralisaties in het sociale domein, of de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Niemand weet wat de beste oplossing is. Meer dan ooit tevoren moet je flexibel zijn in het vinden van werkbare oplossingen. Dat vraagt om snelle innovatie.

Het Agile ABC biedt daar het agile raamwerk voor. Het is snel aan te leren en passend gemaakt om ook te kunnen gebruiken binnen "klassieke" organisatiestructuren.

Effectief coachen naar een wendbare organisatie

Als agile coach of scrum master leren om van groepen mensen teams te maken? Daarin certificeren? In samenwerking met het NLP Opleidingscentrum kan ik je op NLP gebaseerde opleidingen aanbieden.

Agile NLP opleidingen

Meer weten? Je kunt me altijd bellen of mailen!